ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


พรบ ประกันชั้น 1 2 3


การเสียภาษีประจำปี

การเสียภาษีประจำปี สำหรับรถใช้ก๊าซ
  ภายหลังจากที่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงแล้ว ในการเสียภาษีประจำปีต้องมีเอกสารนอกเหนือจากการเสียภาษีตามปกติ ดังนี้
   1.รถที่ติดตั้งระบบก๊าซ LPG ให้เตรียมสำเนาหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบที่ยังไม่หมดอายุการรับรอง 5 ปีมาแสดงด้วย
   2.รถที่ติดตั้งระบบก๊าซ CNG มี 2 กรณี
     2.1.รถที่ผ่านการตรวจและทดสอบจากผู้ตรวจและทดสอบที่เป็นผู้ผลิต ให้เตรียมสำเนาหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบที่ยังไม่หมดอายุการรับรอง 3 ปีมาแสดง และหากหมดอายุให้นำรถไปตรวจและทดสอบกับผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปก่อน เมื่อตรวจและทดสอบผ่านแล้วให้นำหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบไปดำเนินการเสียภาษีประจำปีต่อไป
     2.2.รถที่ผ่านการตรวจและทดสอบจากผู้ตรวจและทดสอบทั่วใปให้เตรียมสำเนาหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบที่ยังไม่หมดอายุการรับร่อง 1 ปีมาแสดง และหากหมดอายุให้นำรถไปตรวจและทดสอบกับผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปก่อน เมื่อตรวจและทดสอบผ่านแล้วให้นำหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบไปดำเนินการเสียภาษีประจำปีต่อไป
   3.รถที่ใช้ก๊าซ CNG จะได้ลดภาษีประจำปี ดังนี้
     3.1.รถที่ใช้เชื้อเพลิงร่วม หรือสลับ กับก๊าซ CNG ได้ลด 25% จากอัตราภาษีประจำปีปกติ
     3.2.รถที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ CNG เพียงอย่างเดียว ได้ลด 50% จากอัตราภาษีประจำปีปกติ
กรณีเสียภาษีประจำปี แจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ สีรถ เชื้อเพลิง สามารถทำได้พร้อมกัน ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ทุกสาขา ทั่วไทยCopyright © 2009-2011 All Rights Reserved.

งามวงศ์วานสองก๊าซ
ที่อยู่ :  เลขที่ 5 ซอยงามวงศ์วาน 2 แยก 5 ถนนงามวงศ์วาน เขต :  เมื่องนนทบุรี แขวง : บางเขน
จังหวัด : นนทบุรี     รหัสไปรษณีย์ : 11000; พิกัด GPS @ 13.855153N, 100.527209E
เบอร์โทร :  061-307-5345 // 02-951-1208    
อีเมล : wongwan8989@gmail.com
เว็บไซต์ : www.lpg-ngv.com