ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


พรบ ประกันชั้น 1 2 3


สร้างพระประธาน

จบบริบูรณ์

 ขอให้ทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างพระประธาน ได้รับ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ไร้โรคา ทุกๆภพ เทอญ

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นประธานการสร้าง หรือรองประธานการสร้าง หรือกรรมการการสร้าง เพื่อสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธสิกขี ที่ ๑" ปิดทองคำแท้ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก ๔๙ นิ้ว มีซุ้มเรือนแก้ว เป็นพระประธานประจำศาลาการเปรียญ วัดศรีจันทร์ บ้านหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

กำหนดเททองหล่อองค์พระ วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงหล่อพุทธปฐม จ.อุทัยธานี
กำหนดถวายพระพุทธรูป วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖(เลื่อนจาก ๑๓ ตค.๕๖) (วันออกพรรษา วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖) ณ วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป
๑.การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็นพุทธบูชา ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก อนึ่งการสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือ ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างองค์ปฐมท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีทองคำทั้งเล่ม ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็ว พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด (พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
๒.การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดกุศลกับผู้มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้นจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีผู้มากราบไหว้ สักการบูชา (หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา)

 

ด้วยอานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าสู่พระนิพพานโดยพลันในชาติปัจจุบัน หากยังไม่ถึงหรือหากยังมีการเกิดเพียงใด ขอคำว่า ไม่มี ไม่ได้ ไม่สบาย จงอย่ามีแก่ท่านทั้งหลาย ขอให้พบแต่ความดี คำว่าตกต่ำอย่าได้มีอีกต่อไป จนกว่าจะถึงพระนิพพาน เทอญ

 
สมเด็จองค์ปฐม พระพุทธสิกขี ที่๑ แห่งวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี(ต้นแบบ)

ศาลาการเปรียญ (สร้างใกล้เสร็จแล้ว) วัดศรีจันทร์ บ้านหนองโน ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ถ่ายเมื่อ มิ.ย.๒๕๕๖

คำสอนของสมเด็จองค์ปฐม เรื่อง ชวนเทวดา นางฟ้าไปนิพพาน โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง อุทัยธานี
จงอย่าคิดเป็นมนุษย์ต่อไป ตัดความเป็นมนุษย์เสีย เลิกความเป็นมนุษย์ จงเห็นว่าโลกมนุษย์ เป็นทุกข์ มนุษย์มีสภาพไม่เที่ยง ไม่มีการทรงตัว มีความเกิดขึ้นและมีความเปลี่ยนแปลง มีความแก่ มีความป่วย มีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ มีความตายในที่สุด และจงอย่าอยากเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นพรหมต่อไป เพราะเทวดา นางฟ้ากับพรหม ก็มีสภาพไม่เที่ยงเหมือนกัน เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปธรรมดา ก็มีความจุติไปในที่สุด ทุกคนหวังนิพพานเป็นที่ไป ตั้งใจไว้เสมอว่า เราจะเป็นผู้มีศีล เราจะนับถือพระไตรสรณคมน์ คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ และตั้งใจไว้เฉพาะนิพพาน
สรุปคำสอนของสมเด็จองค์ปฐม
ท่านทั้งหลาย การหลบหลีกไม่ต้องตกอบายภูมิ มีนรกเป็นต้น เป็นของไม่ยาก
๑.ขอทุกท่านจงอย่าลืมความตาย จงคิดว่า ความตายอาจจะมีกับเราเดี๋ยวนี้ไว้เสมอๆ
๒.เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยะสงฆ์ ด้วยศรัทธาแท้
๓.มีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ
๔.ปฏิเสธการเกิดเป็นมนุษย์ เทวดา นางฟ้า และพรหม ในชาติต่อๆไป แล้วตั้งใจไปพระนิพพานในที่สุด

โดยมี ประธานอุปถัมภ์ คุณไพโรจน์ และคุณอินทิรา  โรจวัฒนา(หจก.งามวงศ์วานสองก๊าซ)
ประธานกิตติมศักดิ์ คุณปู่ พ.ต.อ.(พิเศษ) ชาญ  และคุณย่าจรูญ  พงษ์เจริญ
รองประธานกิตติมศักดิ์ คุณป้าบุหงา วชิรกรณ์วัฒนา  พล.ต.อ.สวัสดิ์  และคุณหญิงคัทลิยา  อมรวิวัฒน์ พล.ต.อ.สมบัติ และคุณหญิงอัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน์  คุณสว่าง และคุณวรรณา  อมรวิวัฒน์  คุณฟ้า  โรจวัฒนา คุณมาณี  มาลีหอม  พล.ต.ต.อนันต์ และคุณประไพ ดีประเสริฐวิทย์ คุณเพิ่มศักดิ์ และคุณละออง วรรลยางกูร พ.อ.(พิเศษ)อุดม และคุณปราณี พิมวัฒนา พตท.วิจิตร พงษ์เจริญ
ประธานดำเนินงาน คุณประเสริฐ และคุณลัดดา  คมรัตนปัญญา  คุณวรพงษ์ และคุณวราภรณ์ เดชะศาศวัต
รองประธานดำเนินงา คุณอุรุพงษ์ โรจวัฒนา คุณธานัท เดชะศาศวัต คุณกฤษณา โรจวัฒนา
ประธานการสร้าง คุณศุภศักดิ์ และคุณวรุณี รุ่งเจิดฟ้า(บจก.นครวสรรค์ตั้งประเสริฐ) คุณอิสรินทร์ สุวัฒโน(บจก.เอสเอ ออโต้) คุณเอกชัย ตั้งสง่า(บจก.ลาดกระบังขนส่ง) คุณภัทรวุฒิ เยี่ยมสวัสดิ์พร้อมด้วยคุณดวงตา จิตวิวัฒนาและครอบครัว(บจก.เอซี ออโต้แก๊ส)
รองประธานการสร้าง คุณวิโรจน์ และคุณทัศนีย์ สว่างไตร(หจก.สว่างไตรขนส่ง) คุณศรายุทธ รื่นเกิดและครอบครัว หจก.ก้องซัพพลาย คุณฤชุกร จำปาทิพย์(หจก.เจียมโชติวัฒน์พัฒนายนต์) คุณศราวุธ มั่นยืน คุณสุธารัตน์ ผลมีศักดิ์และครอบครัว คุณธีรพงษ์ และคุณกนกวรรณ ชินธนกิจ(บจก.ตั้งน่ำเส็งยางยนต์)
กรรมการการสร้าง คุณไพรัช โรจวัฒนาและครอบครัว คุณพงศ์นรินทร์ โรจวัฒนา คุณพงศ์ดิศ โรจวัฒนา คุณชัยรัตน์ ทาบ้านฆ้องและคุณนพวรรณ รัตนวิจักรณ์ คุณต่อพงษ์ มาลีหอมและครอบครัว ครอบครัวจิตวิบูลย์ คุณวรรณะ ก๊วยเจริญและครอบครัว บจก.ภูตะวันทรานสปอร์ต บจก.อุดมศิลป์ ออโต้ เซอร์วิส พตท.ประสาธน์ และคุณพัชร์พิดา สำราญเริงจิตต์พร้อมครอบครัวและคณะ คณะครูและนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี ชุมชนซอยประชานฤมิตร พนักงานธนาคารธนชาติ ชาวมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชุมชนหมู่บ้านสราญสิริราชพฤกษ์

แจ้งความคืบหน้าการสร้างองค์พระ
21กค.2556 ทางโรงงาน ได้ปั้นพระพุทธรูปเสร็จ ฉาบขี้ผึ้ง และหุ้มปูนแล้ว ต่อไปจะต้องติดโครงเหล็กเพื่อให้แบบหล่อมีความแข็งแรง(สร้างพร้อมกันหลายองค์)
 
 
วันเสาร์ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ พิธีเททองหล่อองค์พระ ที่โรงหล่อพุทธปฐม จังหวัดอุทัยธานี(ในพิธีฯ มีทั้งหมด ๔ องค์)

 
วันอังคาร ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ สร้างพระพุทธรูปเสร็จ และนำไปที่วัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่นแล้ว จะประกอบพิธีมอบวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ส่งมอบพระพุทธรูปให้แด่วัดศรีจันทร์

 Copyright © 2009-2011 All Rights Reserved.

งามวงศ์วานสองก๊าซ
ที่อยู่ :  เลขที่ 5 ซอยงามวงศ์วาน 2 แยก 5 ถนนงามวงศ์วาน เขต :  เมื่องนนทบุรี แขวง : บางเขน
จังหวัด : นนทบุรี     รหัสไปรษณีย์ : 11000; พิกัด GPS @ 13.855153N, 100.527209E
เบอร์โทร :  061-307-5345 // 02-951-1208    
อีเมล : wongwan8989@gmail.com
เว็บไซต์ : www.lpg-ngv.com